Skip to content

Historie haly

Vznik Víceúčelové sportovní haly Kopidlno

Víceúčelová sportovní hala v Kopidlně je zařízením města a byla  postavena díky podání a zaregistrování projektu v rámci výzvy pro oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova. Regionální rada rozhodla, že projekt bude finančně podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Z celkových nákladů projektu 32.035.687,47 Kč činily dotace z EU 29.633.010,91 Kč, což představuje 92,5 %. Město Kopidlno z vlastních zdrojů dofinancovalo 2.402.676,56 Kč.

Stavba dle projektové dokumentace začala 6. 10. 2008. Téměř za pouhý rok se podařilo společnými silami předat hlavně žákům ZŠ zcela nové sportovní prostory. Od 1. 12. 2009 byl slavnostně zahájen provoz Víceúčelové sportovní haly Kopidlno, která v dopoledních hodinách slouží převážně potřebám školy a v odpoledních hodinách a o víkendech ji mohou využívat sportovní kluby a široká veřejnost.

Provoz Víceúčelové sportovní haly Kopidlno je pondělí až neděle od 8 do 21 hodin.

 

 

Projekt „Víceúčelová sportovní hala Kopidlno“ - Projekt_haly